چو می توان به صبوری...

 

به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو     کنون عاجز فرو ماندم رهی دیگر نمی دانم

 

 

    غـم زمانـه خـورم یا فـراق یـــار کشــم        به طاقتـی کـه نــدارم کـدام بــار کشــم
    نه قوتی که توانـم کنـاره جستـن از او        نه قدرتی که به شوخیـش در کنار کشم
    نه دست صبـر که در آستین عقل بـرم        نه پـای عقـل کـه در دامــن قـــرار کشـم
    چو میتوان به صبوری کشید جور عـدو        چــرا صبـور نباشــم که جـور یـــار کشـم   

  
نویسنده : امیر هاشمی ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
تگ ها : ادبی