عرفان نوین

دوش به گرد شیخ بودیم که یکی از اصحاب از معنای ایثار پرسید. شیخ التفاتی نکرد. آن یار دوباره و سه باره پرسید. شیخ فرمود: ای جوان از این معنی بگذر که بدان عمل کردن نتوانی. بقیت اصحاب نیز که فضولی امان از کفشان ربوده بود اصرار ورزیدند و خواهش فراوان نمودند.  
شیخ گفتا: همانا ایثار آن است که چون در خیابان بودی و صدای جیر جیر ماشینی شنیدی، آرزو کنی که کاش آن صدا از ماشین تو باشد نه ماشین دیگران و چون خبر رسید که در بازار، حجره ای در آتش سوخته است، از خدا بخواهی که آن حجرهء تو باشد و اموال برادرانت همه سالم و پا برجای مانده باشد و این گونه، خلق را بر خویش و اهل و عیالت مقدم شماری، از آن ته تهای دل.
در دم همه را حال خوش گشت و نعره ها کشیدند و زنار ها گشودند و جامه ها دریدند.

 

یه کمی بعد نوشت: با توجه به کامنت هایی که تا این لحظه به دست همکاران بنده در اتاق فرمان رسیده، لازم دونستم که معنای کلمه ایثار رو از لغت نامه دهخدا استخراج کنم و در خدمتتون قرار بدم:

ایثار. (ع مص ) ائثار، برگزیدن . (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 24) (تاج المصادر بیهقی ). غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). برگزیدن یعنی منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و این کمال درجه ٔ سخاوت است . (غیاث اللغات )(آنندراج ). دیگری را در رساندن بمنفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهایت برادری است . (تعریفات جرجانی ). عطا کردن . عیش کردن . در پارسی برگزیدگی . ترجیح بخشش . عطا. افشاندگی .

  
نویسنده : امیر هاشمی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها : ظرائف