ملک بی سیاست

سعدی را خیلی دوست دارم، معتقدم  اگر به گلستان بیشتر از یک اثر صرف ادبی  نگاه  می شد، این کتاب توانایی این را داشت که در عامه مردم سطح بالایی از توقع سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. از سهل ممتنع بودن نثر سعدی و در عین حال ازانتقال مقصود به زیباترین حالت ممکن و از ایجاز سخنش که نه می توان کلمه ای را از جمله کم کرد و نه لازم است که چیزی به آن افزود غرق در شگفتی و لذت می شوم.

غرض این که این جمله را از سعدی داشته باشید :

((سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست))

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
شهاب

الحمدلله الذی جعل الاعدائنا من الحمقا . . .