شب دوم

[در سایه روشن. شاید پس از معاشقه. پشت به پشت هم روی زمین نشسته اند و سرهای شان را به هم تکیه داده اند. زن انگور می خورد. مرد سیگاری خاموش بر لب دارد و فندکی در دست.]

زن   بگو آ.
مرد  آ.
زن   مهربون تر، آ.
مرد  آ.
زن   آهسته تر، آ.
مرد  آ.
زن   من یه آی لطیف می خوام، آ.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دوستم داری.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی هرگز فراموشم
      نمی کنی.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی خوشگلم.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای اعتراف کنی خیلی خری.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی واسه م می میری.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی بمون.
مرد  آ.
زن   بگو آ، یه جوری که انگار می خوای ازم بپرسی چرا دیر اومدی.
مرد  آ.
زن   بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی سلام.
مرد  آ.
زن   بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی خداحافظ.
مرد  آ.
زن   بگو آ، مثل این که بخوای یه چیزی واسه ت بیارم.
مرد  آ.
زن   بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی خوشبختم.
مرد  آ.
زن   بگو آ، مثل این که بخوای بهم بگی دیگه هیچ وقت نمی خوای
      من رو ببینی.
مرد  آ.
زن   نه، این جوری نه.
مرد  آ.
زن   ببین اگه به حرفم گوش نکنی دیگه بازی نمی کنم.
مرد  آ...
زن   پس بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دیگه هیچ
      وقت نمی خوای من رو ببینی.
مرد  آ...
زن   آهان، حالا خوب شد. حالا بگو آ، یه جوری که انگار می خوای
      بهم بگی بدون من خیلی بد خوابیدی، که فقط خواب من رو
      دیدی، و صبح خسته و کوفته بیدار شدی بدون این که  هیچ
      میلی به زندگی داشته باشی.
مرد  آ...
زن   آهان. بگو آ، انگار که می خوای یه چیز خیلی مهم بهم بگی.
مرد  آ.
زن   بگو آ، انگار که بخوای بهم بگی که دیگه ازت نخوام بگی آ.
مرد  آ.
زن   بگو آ، انگار که می خوای بهم بگی فقط با آ حرف زدن خیلی
      عالیه.
مرد  آ.
زن   ازم بخواه که بگم آ.
مرد  آ.
زن   ازم بخواه که یه آی لطیف بگم.
مرد  آ.
زن   ازم بپرس همون قدر که دوستم داری، دوستت دارم؟
مرد  آ؟
زن   بهم بگو که دارم دیوونه ت می کنم.
مرد  آ.
زن   و این که دیگه حوصله ت سر رفته.
مرد  آ.
زن   خب، من قهوه می خوام؟
مرد  آ؟
زن   معلومه که می خوام.
      [مرد بلند می شود و برای زن قهوه می ریزد.]
مرد  آ؟
زن   آره یه قند کوچولو، مرسی.
مرد  [پاکت سیگار را به سوی او می گیرد.] آ؟
زن   نه خودم دارم.
      [زن پاکت سیگارش را می آورد و سیگاری از آن بیرون می کشد.]
مرد  [فندکش را به سوی او می گیرد.] آ؟
زن   فعلاً نه، مرسی.
مرد  آ؟
زن   نمی دونم...شاید...ترجیح می دم امشب خونه غذا بخوریم.
مرد  آ.
زن   باشه، ولی آخه سسش رو داریم؟
مرد  آ.
زن   پس بریم بیرون.
مرد  آ.
زن   پس همین جا بمونیم.
مرد  آ...
زن   بیا این جا...
مرد  آ...
زن   تو چشمام نگاه کن.
مرد  آ.
زن   تو دلت یه آ بگو.
مرد  ...
زن   مهربون تر.
مرد  ...
زن   بلند تر و واضح تر، واسه این که بتونم بگیرمش.
مرد  ...
زن   حالا یه آ تو دلت بگو، انگار که می خوای بهم بگی دوستم داری.
مرد  ...
زن   یه بار دیگه.
مرد  ...
زن   یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بهم بگی هیچ وقت فراموشم
      نمی کنی...
مرد  ...
زن   یه آ تو دلت بگو انگار می خوای بگی خوشگلم...
مرد  ...
زن   حالا می خوام یه چیزی ازت بپرسم...یه چیز خیلی مهم... و
      می خوام تو دلت بهم جواب بدی. آماده ای؟
مرد  ...
زن   آ؟
مرد  ...
زن   ...
مرد  ...

 

داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد.
نویسنده  ماتئی ویسنی یک
برگردان    تینوش نظم جو
نشر ماه ریز

/ 7 نظر / 2 بازدید
فائزه

این عکس ِ جدید ِ اکانتت منو یاد ِ قاتلا انداخته بود پریشب خواب دیدم داری همه ی اعضای فامیلمونو و خودمو می کُشی البته این ربطی به پستت نداشت ولی گفتم‌ش بعدم این انتقال محتوای کتابها به بلاگ اصلن به عنوان یک پست قابل ِ قبول نیست!

مهربون

فک می کنم نویسنده های آمریکایی وادی های جدیدی رو تجربه می کنند گو اینکه به آمریکای لاتین نمی رسه ! ولی خوبه .

vorojak

جالب بود

فائزه

[نیشخند] ای بابا اضغاث ِ احلام بود(!) .. نه ولی این عکس فک نکنم شبیه ِ خودت باشه ..

elham*

آ

شهاب

خیلی خوب بود ، ‌واقعا کلی کیف کردم !