چو می توان به صبوری...

 

به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو     کنون عاجز فرو ماندم رهی دیگر نمی دانم

 

 

    غـم زمانـه خـورم یا فـراق یـــار کشــم        به طاقتـی کـه نــدارم کـدام بــار کشــم
    نه قوتی که توانـم کنـاره جستـن از او        نه قدرتی که به شوخیـش در کنار کشم
    نه دست صبـر که در آستین عقل بـرم        نه پـای عقـل کـه در دامــن قـــرار کشـم
    چو میتوان به صبوری کشید جور عـدو        چــرا صبـور نباشــم که جـور یـــار کشـم   

/ 6 نظر / 5 بازدید
فائزه

WOOOOW این شعر کی بود ؟ .. بس قشنگ بود .. مخصوصا این غـم زمانـه خـورم یا فـراق یـــار کشــم به طاقتـی کـه نــدارم کـدام بــار کشــم .. عاشق این شعرهایی ام که عشق واقعی رو تصویر می کشه .. + تو بلاگ من چی درست نیست؟!

سمانه

فکر کنم اگه فراق یار باشه غمه زمانه هم خودش بهش اضافه می شه!!! هوم!!!

فائزه

[خنده][نیشخند] (در جواب کامنتت)

فائزه

ای آقا ما کامپیوترمون خراب بود نبودیم شما حتی نیستی کامنت تایید کنی؟ .. اوضاع خوبه؟

شهاب

دقیقا فکر کنم اسم رمز موفقیت ما صبر باشه ، که البته به منطق و امید آراسته شده باشه !

پگاه

دست از طلب ندارم تا کام من برآید........