# ادبی

زمستان

این گزنده سخت سرمای زمستاناین سکوت تیره اندر باغ و بستانابن فراموشی ممتــــــــــــد درختان                              می‌رسد آیا به پایان؟ باد و ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 20 بازدید