# کتاب_بخوانیم

مرغان آواره

مرا ساغرت کنتا سرشاریم از آن تو باشد.                                        تاریخ انسان                صبورانهچشم به راه پیروزی انسانی استکه وهنی بر او رفته است.   خدا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 25 بازدید